top of page
Træfældning
Træbeskæring
Træfældning/træbeskæring af vanskelige træer

Vi påtager os hyppigt træfældning af træer med særlige risici. Det kunne dreje sig om træer ved elledninger eller om træer, der hælder over mod et hus.Der er løsninger på selv de mest umulige situationer.

 

Simpel træfældning

vis der er plads til at træet kan lægges ned i sin helhed, fældes træet på roden. Træet kan styres til at falde inden for en vinkel på +/- 3 grader.

 

For simpel træfældning gælder faste billige

 

Opkiling

Hvis træet hælder svagt anvendes kiler, for at tvinge det til at falde i den ønskede retning.

 

Indtrækning

Hvis træet hælder kraftigt, og der kan etableres et egnet forankringspunkt, anvendes et spil (reb- eller stålwirespil med en trækkapacitet op til 5 ton) til at trække træet i den ønskede retning.

 

Topkapning/sektionsfældning

Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker(topkapning).

 

Nedfiring

Hvis det ikke er muligt at lade større grene falde til jorden (de kan f.eks. forvolde skade på tage eller andre genstande), kan grenene fires kontrolleret ned på jorden ved brug af reb. Denne teknik er mere arbejdskrævende, og kræver desuden en yderligere "jordmand" til at styre nedfiringen.

 

Nedfiring via rebbane

Hvis der under træets krone findes fx bygninger, kan det blive nødvendigt at foretage nedfiring af større grene og stammestykker via en rebbaneteknik, så de dermed lander et stykke fra træet.Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker.

 

Træfældning/træbeskæring af vanskelige træer

Vi påtager os hyppigt fældning af træer med særlige risici. Det kunne dreje sig om træer ved elledninger eller om træer, der hælder over mod et hus.Der er løsninger på selv de mest umulige situationer.

Træbeskæring

 

Skal I have træbeskæring eller styning af jeres træer, så er topbeskæring.dk det rette valg.

Vi har stor erfaring i træbeskæring og topbeskæring af alle typer af træer.

Træbeskæring/ topbeskæring foregår typisk ved klatring i træet (topkapning) med brug af håndsav eller topkapper motorsav. Træbeskæring af mindre træer(typisk frugttræer) kan evt. foregå fra jorden ved brug af håndsav og grensaks. Beskæringen udføres typisk som:

 

Kronereduktion

Reduktion af trækronens størrelse for at træet "synes" mindre. Fritskæring Beskæring af enkelte grene der berører eller overhænger bygninger m.v.

 

Udtynding

Udtynding af en andel af en trækrones grene, for at give det et "lettere" udtryk, og tillade mere lys at passere igennem kronen.

 

Foryngelsesbeskæring (primært frugttræer)

Udtynding, hvor det primære formål er at få træet til at sætte større frugter og danne nye frugtbærende grene. For at få det bedste resultat bør foryngelsesbeskæring foretages af flere omgange (år).

 

Af hensyn til træets sundhed, bør beskæringer foretages i perioden maj - oktober. Visse træsorter egner sig ikke særligt godt til beskæring! Grantræer, thuja og cypress kan opstammes, men hvis et grantræ topbeskæres, vil det tage et par år før der dannes flere nye toppe, hvilket giver grantræet et "alternativt" udseende.

Akut træfældning og stormfald
Akut træfældning og stormfald

Topbeskæring.dk rykker hurtigt ud, når der kræves akut træfældning. Vi går hurtigt og effektivt til værks med en nøje vurdering for at undgå skader ved akut træfældning. Vi rykker ofte for forsikringsselskaberne ved forsikringsskade for akut træfældning og stormfald.

 

Brug for akut træfældning efter stormfald?
Kontakt Topbeskæring.dk døgnet rundt på: Tlf. 21 13 51 91

 

Eksperter i akut træfældning.

Med vores faglige ballast kan vi udføre akut træfældning med minimal risiko. Takket være det rette udstyr og et enestående mandskab af fagligt uddannede, er vi godt rustet til at påtage os alle opgaver inden for akut træfældning! Klik her for at se vores priser på akut træfældning og andre ydelser.

Træfældning & Træbeskæring
bottom of page